Jul 15, 2013

Jangkaan Baki Ujrah-PTPTN

Berdasarkan baki semasa 31/12/2012 berjumlah RM18120.93 dan dengan bayaran bulanan RM171.07, maka baki pinjaman unjuran adalah seperti berikut :

Jun 2013 : RM 16923.44
Januari 2014 : RM 15897.02
Januari 2015 : RM 13844.18
Januari 2016 : RM 11791.34
Januari 2017 : RM 9738.50
Januari 2018 : RM 7685.66
Januari 2019 : RM 5632.82
Januari 2020 : RM 3579.98
Januari 2021 : RM 1527.14
September 2012 : RM 158.58