Feb 15, 2008

Tawan Thur

di pertengahan pendakian menawan gua thur...agak sukar pendakian...mencari cerita 2 sahabat yang berkelana..muhammad SAW dan Abu Bakr

No comments: