Jul 28, 2008

Terang Lampu, Kipas Ligat, Kami Memerah


hari-hari selama tiga minggu berlalu. padat sarat dengan pengajian. bermua setelah fajar.kami di hiadngkan dengan kitab zaadul mustaqni'. al-fiyyah al-iraqi menyusul. sunan ahmad kemudiannya. bagi sesi petang, setelah asar, minggu pertama, kupusan sekitar tasfir ibnu kathir, minggu kedua, aqidah tohawiyyah. minggu ketiga pula qasidah lamiyyah. maghribnya pula dengan fatawa humawiyyah. syarhu sunnah lil muzani pula setelah isya'. setiap hujung minggu, kami bersemuka pula dengan ujian.

No comments: