Sep 15, 2010

Tajuk-Tajuk Penting Pendidikan Syariah Islamiah 2010

Berikut adalah tajuk-tajuk yang wajar diberikan penekanan bagi calon-calon yang menduduki kertas Pendidikan Syariah Islamiah bagi Sijil Peperiksaan Malaysia 2010. Tajuk-tajuk berikut adalah kursus untuk kertas 1.Ianya berdasarkan kepada analisis mendalam bagi koleksi soalan SPM dari tahun 2004-2009 dari soalan 1 hingga 40. Dengan kata lain,analisis ini melibatkan 240 soalan dengan mengenalpasti tajuk-tajuk yang dipilih sebagai soalan. Tajuk-tajuk tersebut adalah:

AYAT HUKUM & HADIS HUKUM TING.4/TING5
*RUKHSOH TAYAMMUM
*PUASA RAMADHAN
*SYAK DALAM SOLAT
*ZINA
WAKAF
PENGURUSAN HARTA ANAK YATIM
MEMBUNUH TANPA SENGAJA

FEQAH TING.4/TING5
*HAJI
(terutamanya tajuk manasik haji&perlaksanaan haji)
*MUAMALAT
SEMBELIHAN
AQIQAH
PERKAHWINAN(m/s:196-210)

USUL FEQAH
*HUKUM SYARA’
DALIL YANG TIDAK DISEPAKATI
AM DAN KHAS
NASAKH DAN MANSUKH

AQIDAH
IMAN FITRAH
IMAN BERTAMBAH BERKURANG
*TAQLID & MAKRIFATULLAH
SEJARAH ILMU KALAM
AYAT DAN HADITH MUTASYABIHAAT

SEJARAH PERUNDANGAN ISLAM
*SEJARAH PERUNDANGAN ISLAM

*tajuk-tajuk yang paling penting

No comments: